نشانه های گنج

نشانه V در دفینه یابی

نشانه V در دفینه یابی نشانه V در دفینه یابی نشانه V در دفینه یابی بسیار زیاد می باشد، برای تفسیر این نشانه آماده است که باید به سمت نوک تیز نشانه V یا وی پنج قدم حرکت کنید تا به نقطه بررسی بعدی برسید، در نشانه V در گنج یابی باید فاصله بین دو نوک علامت V را اندازگیری …

Read More »

نشانه سنگ دوربین یا سوراخ دار

نشانه سنگ دوربین یا سوراخ دار   نشانه سنگ دوربین یا سوراخ دار نشانه سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین در دفینه یابی پیدا  کردن این نشانه در زمین هایی که گنجینه دارد بسیار آسان می باشد و اپراتور و کاوش گر میتواند به وضوح این نشانه را رصد کند به معنای دیدن است ومی خواهد بگوید که اگر نگاه کنی، …

Read More »

مفهوم سنگ نگاره در دفینه

مفهوم سنگ نگاره در دفینه   مفهوم سنگ نگاره یا هنر صخره ای به نگاره هایی گفته میشود که بروی سنگ تراشیده شده باشد و اثر قدیمی برای فهماندن رمز ها ، ارتباط از طریق پیام و یا فرهنگ قدیمی منطقه و یا کشور می باشد بطور مثال تخت جمشید شهر فلزیاب شیراز که نمادی از نوروز زرتشتیان را نشان می‌دهد …

Read More »

نماد ستاره و ماه در دفینه

نماد ستاره و ماه در دفینه نماد ستاره و ماه در دفینه ستاره‌شناسان بر مبنای قراردادهایی ستارگان را در قالب صور فلکی دسته‌بندی می‌کردند و از آن‌ها برای ردیابی مسیر حرکت سیارات و موقعیت خورشید استفاده می‌کردند. از حرکت خورشید نسبت به ستارگان پس زمینه و افق در ساختن گاه‌شمار استفاده شد که در قاعده‌مند کردن فعالیتهای کشاورزی به‌کار می‌رفت. …

Read More »

نشانه پیکان در دفینه یابی

نشانه پیکان در دفینه یابی نشانه پیکان در دفینه یابی مفهوم نشانه پیکان در دفینه یابی اگر با نشانه ای به این شکل مواجه شدید و وسط یا کمر پیکان (فلش) یا تیر جدا یا برداشته شده بود،بدین معناست که یک رودخانه در بین مسیر است. برای رمزگشایی و رسیدن به هدف،ابتدا قسمت اول یعنی قسمت قبل از شکستگی، سپس …

Read More »

نماد صلیب در دفینه

نماد صلیب در دفینه نماد صلیب در دفینه نماد صلیب در دفینه نشانه صلیب در گنج یابی بیشتر در قبرستان مسیحیان دیده می شود و می گویند که در دوران مسیحیت از این علامت استفاده شده است یعنی حدود ۲۰۰۰ سال پیش. اما گاهاً مناطقی را می بینیم که تا ۳۰۰۰ سال قدمت دارند و آثار و نشانه صلیب در …

Read More »

مفهوم طاووس در گنج یابی

مفهوم طاووس در گنج یابی   مفهوم طاووس در گنج یابی   نشانه طاووس در دفینه یابی و نقش های موجود در دم طاووس که به نوعی شبیه به نشانه هایی مانند چشم هستند و در زمان باز شدن دم کاملاً نمایان می شوند و می توانید زیبایی طاووس و نشانه طاووس را مشاهده کنید در علم باستان شناسی نشانگر …

Read More »

نماد دایره های تو در تو

نماد دایره های تو در تو نماد دایره های تو در تو مفهوم نشانه دایره های تو در تو در دفینه یابی مفهوم نشانه دایره های تو در تو در دفینه یابی تفسیر و رمزگشایی نماد دایره های تو در تو در گنج یابی برسی میکنیم و به تمامی نشانه های آن می پردازیم. نشان دایره های تو در تو …

Read More »

نشانه دست در دفینه یابی

نشانه دست در دفینه یابی نشانه دست در دفینه یابی نشانه دست در دفینه یابی و بررسی معنا و مفهوم آن “نشانه دست در دفینه یابی و گنج یابی ” قسمتی از بدن جانوران است که در انسان از مچ به پایین قرار گرفته و شامل پیش‌مشت و انگشتان و کف دست است. دست انسان قادر به انجام حرکات مختلف …

Read More »

نماد عقاب یا شاهین در دفینه یابی

نماد عقاب یا شاهین در دفینه یابی نماد شاهین در دفینه نشانه چیست نماد عقاب یا شاهین در دفینه یابی نشانه عقاب یا شاهین، درنده می باشد، قابلیت دیدش پیشرفت کرده است . صیدش را گرفته، لای پایش گذاشته و می خورد . به احتمال زیاد دفینه راهزنان و یا جنگ می باشد . دفینه اش عموما در مکانهای بسته …

Read More »