برچسب: جوغن تکی نشانه چیست

  • نشانه جوغن گرد تکی

    نشانه جوغن گرد تکی

    نشانه جوغن گرد تکی نشانه جوغن گرد تکی نشانه جوغن تک ( حفاری گرد ) در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه جوغن تک  ( حفاری گرد یه دونه ای ) ، این نشانه در خیلی نقاط ایران دیده می شود . طبق بعضی گمانه ها بیان کننده قبر ، گاهی چاه و گاهی هم بعنوان نشانه… ادامه مطلب "نشانه جوغن گرد تکی"

  • جوغن گرد نشانه چاه

    جوغن گرد نشانه چاه

    جوغن گرد نشانه چاه جوغن گرد نشانه چاه جوغن گرد نشانه دقیقا بیان کننده این است که همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این  نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است، همانظور که در کتاب نمادها ونشانه هم نوشتم هر جوغن گردی نشانه قبر نیست و بعضی موقع ها نشانه چاه پلمپ شده می باشد. جوغن گرد… ادامه مطلب "جوغن گرد نشانه چاه"