برچسب: جوغن گرد نشانه چاه

 • تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی

  تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی نماد نشان ضربدر در گنجیابی در بیشتر حالات تفسیر نشان ضربدر هدف آخر نیست ولی نشان از وجود هدفی در نهایت ۱۰ قدمی نماد داره به طور مثال در تصویر ضربدری را با خطوط بلند می بینید که ساقهای ضربدر کل فضای سنگ را در اختیار گرفته اند و در… ادامه مطلب "تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی"

 • جوغن گرد نشانه چاه

  جوغن گرد نشانه چاه جوغن گرد نشانه چاه علامت جوغن گرد و چاه نشانه چیست ؟ جوغن گرد نشانه دقیقا بیان کننده این است که همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، این جوغن گرد چاه نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است همانظور که در مطلب مربوط نمادها و نشانه هم ذکر شد هر جوغن گردی نشانه قبر… ادامه مطلب "جوغن گرد نشانه چاه"

 • جوغن گرد نشانه چاه

  جوغن گرد نشانه چاه

  جوغن گرد نشانه چاه جوغن گرد نشانه چاه جوغن گرد نشانه دقیقا بیان کننده این است که همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این  نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است، همانظور که در کتاب نمادها ونشانه هم نوشتم هر جوغن گردی نشانه قبر نیست و بعضی موقع ها نشانه چاه پلمپ شده می باشد. جوغن گرد… ادامه مطلب "جوغن گرد نشانه چاه"