برچسب: نان سنگی در دفینه

  • نان سنگی در دفینه یابی

    نان سنگی در دفینه یابی نان سنگی در دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نان سنگی ماده بسیار جالب توجهی است که در حفاری های قبرها و یا مکان مقدس و مخصوص عبادت در ایران با آن مواجه می شویم. رنگش ترکیب رنگهای سیاه و سبز بوده، عینا در شکل نان فرانسوی می باشد.   نان سنگی در دفینه یابی  … ادامه مطلب "نان سنگی در دفینه یابی"