برچسب: نشانه غار دفینه دار

  • تاریخچه دفینه ها در گنجیابی

    تاریخچه دفینه ها در گنجیابی تاریخچه دفینه ها در گنجیابی تاریخچه دفینه ها به چه صورتی هست تاریخچه دفینه در جوامع در دوران باستان ، برای محافظت از وسایل ارزشمندشان در مقابل جنگ هایی که به طور پی در پی انجام می شده ، حمله های ناگهانی ، دزدی های گروه های جانی و راهزن ، به پنهان کردن نیاز… ادامه مطلب "تاریخچه دفینه ها در گنجیابی"

  • تقسیم بندی غارها

    تقسیم بندی غارها

    تقسیم بندی غارها تقسیم بندی غارها و تشخیص طبیعی از مصنوعی (دست کن) تقسیم بندی غارها : دوستان بدلیل اینکه در دفینه یابی یک حفار در طی جستجوهای خود ممکن است بارها با غارها مواجه شود لذا باید در مورد غارها و چگونگی تشکیل غارها و تشخیص غارهای طبیعی از دست کند اطلاعات هر چند کم داشته باشد تا کمتر… ادامه مطلب "تقسیم بندی غارها"